Skip to Content

Generate Adler32 Checksum For Byte Array Example

 1. /*
 2.         Generate Adler32 Checksum For Byte Array Example
 3.         This Java example shows how to get the Adler32 checksum value for
 4.         array of bytes using Adler32 Java class.
 5. */
 6.  
 7. import java.util.zip.Adler32;
 8. import java.util.zip.Checksum;
 9.  
 10. public class CalculateAdler32ForByteArray {
 11.        
 12.         public static void main(String args[]){
 13.                
 14.                 String str = "Generate Adler32 Checksum For Byte Array Example";
 15.                
 16.                 //Convert string to bytes
 17.                 byte bytes[] = str.getBytes();
 18.                
 19.                 Checksum checksum = new Adler32();
 20.                
 21.                 /*
 22.                  * To compute the Adler32 checksum for byte array, use
 23.                  *
 24.                  * void update(bytes[] b, int start, int length)
 25.                  * method of Adler32 class.
 26.                  */
 27.                  
 28.                 checksum.update(bytes,0,bytes.length);
 29.                
 30.                 /*
 31.                  * Get the generated checksum using
 32.                  * getValue method of Adler32 class.
 33.                  */
 34.                 long lngChecksum = checksum.getValue();
 35.                
 36.                 System.out.println("Adler32 checksum for byte array is :" + lngChecksum);
 37.         }
 38.  
 39. }
 40.  
 41. /*
 42. Output of this program would be
 43. Adler32 checksum for byte array is :2593132786
 44. */

Advertisement: